Επικοινωνία

Σώμα Κυπρίων Οδηγών

Διεύθυνση:Σάββα Ροτσίδη & Aλέξανδρου Πάλλη Νο.32, 1105, Λευκωσία.

Τηλέφωνο: 22781587

Email: soma.odigon@cytanet.com.cy