Κλάδοι

Οι κλάδοι του Σώματος Κυπρίων Οδηγων


Κλάδος Χρυσαλίδων

Κορίτσια 5-6 ετών

Ο κλάδος Χρυσαλίδων αφορα κορίτσια 5-6 χρονών τα οποία έχουν μια εβδομαδιαία συνάντηση διάρκειας 60 λεπτών. Οι Χρυσαλίδες χωρίζονται σε ομάδες 12-15 κοριτσιών και το προγραμμα στις ομάδες περιλαμβάνει ζωηρές και δημιουργικές δραστηριότητες, τραγούδια. Οι Χρυσαλίδες λαμβάνουν μερος σε περιπάτους και διήμερα.


Κλάδος Μεγάλων Οδηγών / Δόκιμων Στελεχών.

Νέες 16-21 ετών

Οι ομάδες Μεγάλων Οδηγών και Δόκιμων Στελεχών περιλαμβάνουν μεχρι 15 άτομα. Συμμετέχουν σε ποικίλα προγράμματα προσωπικής εξέλιξης, επαγγελματικού προσανατολισμού, επισκέπτονται εκθέσεις, λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια στην Κύπρο και το Εξωτερικό, διεθνείς κατασκηνώσεις και συναντήσεις. Έχουν ενεργό μέρος στην κοινωνική ζωή του τόπου, μαθαίνουν να αγαπούν και να σέβονται την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μελετούν, προβληματίζονται και λαμβάνουν θέση απέναντι στις Αξίες όπως διαμορφώνονται σήμερα στη ζωή μας. Ετοιμάζονται όχι μόνο για να γίνουν οι μελλοντικές αρχηγοί και εφόροι του Σώματος Κυπρίων Οδηγών αλλα και για να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Στόχος του Οδηγικού προγράμματος είναι " H καλλιέργεια της νέας ώστε να γίνει άτομο που πιστεύει σε πνευματικές αξίες, υπεύθυνο, ικανό και ελεύθερο μέλος του κοινωνικού συνόλου που θα συμβάλει τη δημιουργία ενος καλύτερου κόσμου"

Πηγή: ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ (Δομή και Λειτουργία)