Επαρχία Λάρνακας

Επαρχία Λάρνακας

Ομάδα Επαρχίας Λάρνακας

Επαρχιακή Εφορος

Νίνα Καβαλλάρη

Ιστορία Οδηγών Επαρχίας Λάρνακας

* Το κείμενο επιμελήθηκε  Επαρχιακή Έφορος Νίνα Καβαλλάρη. Συντακτικές και άλλες διορθώσεις  Έφορος Στέλλα Πέτρου (2021).